Skip to content →

Arhív: Hit Gyülekezete Közérdekű adatok és általános közzéteteli lista

(Megjegyzés: A Hit Gyülekezete, mint bevett egyház elsődlegesen hitéleti, vallási tevékenységet végez, amelyre vonatkozó adatok a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Eht.) 8.§ (1), 19.§ (3) és 19/C.§ (2) bekezdései alapján nem képezik ezen lista tartalmát.
A közzétételi lista kifejezetten, csak a Hit Gyülekezete közfeladat ellátására vonatkozó adatait tartalmazza.

Magyarország kormánya és a Hit Gyülekezete közötti, az egyház közfeladat-ellátásáról, társadalmi és közéleti tevékenységéről szóló szerződés (PDF)

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat megnevezése

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

HIVATALOS NÉV: Hit Gyülekezete
SZÉKHELY: 1103 BUDAPEST, GYÖMRŐI ÚT 69.
TELEFONSZÁM: +36 1 432-2700
EMAIL: info@hit.hu
HONLAP: www.hit.hu

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

2.

A közfeladatot ellátó szerv szerbevezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése (doc)

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Hit Gyülekezete
Németh Sándor vezető lelkész,
Telefon:+36-1-432-2700; E-mail: hit@hit.hu

Petrőcz László hivatalvezető
Telefon:+36-1-432-2700; E-mail: hit@hit.hu

Jogi Főigazgatóság
Dr. Németh Tibor jogi főigazgató 
Telefon:+36-1-432-2700; E-mail: nemeth.tibor@hit.hu

Gazdasági Főigazgatóság

Országos Könyvelési Iroda
Császár Csilla számviteli vezető
Telefon:+36-1-432-2700; E-mail: cscsilla@hit.hu

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Horváth András
Telefon: +36-1-431-2772; E-mail: oktatas@hit.hu;

Ügyfélfogadás rendje: előzetes bejelentkezés után, minden hónap első hétfőjén 15 és 16 óra között. Bejelentkezni az oktatas@hit.hu e-mail címen lehet.

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Németh Sándor vezető lelkész
1103 Budapest, Gyömrői út 69.
+36 1 432-2700

dr. Mészáros István ügyvezető igazgató
1103 Budapest, Gyömrői út 69.
+36 1 432-2700

Grósz István vezetőségi tag
Balatonfüred Jókai Mór utca 8.
+36 87 482 020

Ruff Tibor vezetőségi tag
1103 Budapest, Gyömrői út 69.
+36 1 432-2700

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Szent Pál Akadémia
Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.
Telefon: +36-1-432-2720
Email: titkarsag@szpa.hu

Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola
Székhely: 1107 Budapest, Száva u. 1.
Telefon: +36-1-431-0267
E-mail: bpg@bpg.hu

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely: 4400-Nyíregyháza, Gomba u. 7.
Telefon: 42/406-079/18-titkárság
e-mail: info@bethleniskola.hu

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda
Székhely: 4030 Debrecen, Diószegi út 21.
E-mail: info@huszargaliskola.hu
Tel: +36 52 537 078

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely: 7630 Pécs, Közraktár utca 1.
Tel: 72/517-877
E-mail: titkarsag@sztarai.hu

Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola
Székhely: 3104 Salgótarján, Nagymező út 5/A.
Telefon: +36-32-422-555
e-mail: iskola@uzoni.hu

Noé Bárkája Óvoda
Székhely: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 8.
Telefonszám: 76/327-946
e-mail: noe@fibermail.hu

Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium
Székhely: 8400 Ajka, Bródy utca 2.
Telefon: +36 88 211 834
E-mail: titkar@ajkaiszik.hu

Palásti László Általános Iskola és Óvoda
Székhely: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2
Telefon: +36 42 246 506
E-mail: palasti.iskola@gmail.com

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda
Székhely: 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 2-8
Telefon: +36 52 590 400
E-mail: hsamsonisk@freemail.hu

Kharisz Diákotthon
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 16.
Telefon: +36 1 432-2700
E-mail: info@hit.hu

Mandulafa Óvoda
Cím: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 2/A
Telefon: +36 20 403 7513
E-mail: mandulafa.ovi@gmail.com

Örkényi Úti Általános Iskola
Székhely: 2700 Cegléd, Ugyer XII dűlő 6.
Telefon: +36 20 924-9717
E-mail:

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
Székhely: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.
Telefon: +36 36 515-115
E-mail: busak_i@wigner.sulinet.hu

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

H&H Kft.
Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői utca 71. A. ép.
Telefonszám: +36 1 432-2700
Tevékenységi kör: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Képviselő: Szűcs Ferenc
A Hit Gyülekezete részesedésének mértéke: 100%

Új Spirit Kft.
Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 69
Telefonszám: +36 1 432-2700
Tevékenységi kör: Vagyonkezelés
Képviselő: Kauzál Alexandra
A Hit Gyülekezete részesedésének mértéke: A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot.

East-Bau Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Gomba u 7
Telefonszám: 42/404-063
Tevékenységi kör: Építményüzemeltetés
Képviselő: Gunyecz István
A Hit Gyülekezete részesedésének mértéke: 100%

A változásokat
követően azonnal

 

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),
alapító okirata, kezelő szervének tagjai.

NINCS

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.

NINCS

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve.

Új Exodus – teológiai és hitéleti folyóirat
Szerkesztőség: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.
Tel.: 36 (1) 432 2780
Felelős szerkesztő: Ruff Tibor
Kiadja:  Hit Gyülekezete

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés
elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Telefonszám: +36-1-484-9100
Fax: +36-1-484-9200
e-mail: szamvevoszek@asz.hu

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat megnevezése

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatait meghatározó alapvető jogszabályok (pdf)

II.1. alapszabaly kivonat (doc)

II.1. Szmsz 17.04.19. kivonat (doc)

 

Hit Gyülkezete Informatikai Biztonsági Szabályzata (pdf)

Hit Gyülkezete Adatvédelmi Szabályzata

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot  1 évig archívumban
tartásával

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven.

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai.

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke  tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

A szervezet nem hatóság, hatósági ügyeket nem intéz.

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

II.5. Közszolgáltatások (docx)

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak  az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a  másolatkészítés költségei.

Név: Kimutatás a támogatások igényléséhez, pótigényléséhez, elszámolásához az intézményben vezetett tanügyi nyilvántartásokban szereplők adatairól.

Formátum: Papíralapú táblázatokban.

Az adatkezelés célja: A költségvetési támogatások igénylésének, pótigénylésének és elszámolásának ellenőrzéséhez.

Jogalapja: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról.

Időtartama: 5 év.

Az érintettek köre: Gyermekek, tanulók, alkalmazottak.

Az adatok forrása: Fenntartott intézményektől.

Hozzáférés: Az Oktatási Főigazgatóság székhelyének hivatalos helyiségében, az Oktatási Főigazgatóság adatkezeléssel megbízott munkatársa

A másolat költségei: 10 Ft / oldal (A/4)

A változásokat
követően  azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés  módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

Az aktuális időszakban nincs.

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.

II.8. alapszabály kivonat (doc)

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

Törvény eltérő
rendelkezése
hiányában a
benyújtás időpontját
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

Folyamatosan

Legalább 1 évig
archívumban
tartásával

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Az aktuális időszakban nincs.

Folyamatosan

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Noé Bárkája Óvoda 2023/2024. évi fenntartói ellenőrzés (pdf)

Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium 2022/2023. évi fenntartói ellenőrzés (pdf)

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 2022/2023. évi fenntartói ellenőrzés (pdf)

Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola 2022/2023. évi fenntartói ellenőrzés (pdf)

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 2022/2023. évi fenntartói ellenőrzés (pdf)

Mandulafa Óvoda 2022/2023. évi fenntartói ellenőrzés (pdf)

Noé Bárkája Óvoda 2022/2023. évi fenntartói ellenőrzés (pdf)

Örkényi Úti Általános Iskola 2022/2023. évi fenntartói ellenőrzés (pdf)

Palásti László Általános Iskola és Óvoda 2022/2023. évi fenntartói ellenőrzés (pdf)

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 2022/2023. évi fenntartói ellenőrzés (pdf)

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 2022/2023. évi fenntartói ellenőrzés (pdf)

Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola 2022/2023. évi fenntartói ellenőrzés (pdf)

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2022/2023. évi fenntartói ellenőrzés (pdf)

Mandulafa Óvoda törvényességi ellenőrzés 2023 (pdf)

Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola törvényességi ellenőrzés 2023 (pdf)

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda törvényességi ellenőrzés 2023 (pdf)

Palásti László Általános Iskola és Óvoda_törvényességi ellenőrzés 2022 (pdf)

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola_törvényességi ellenőrzés 2022 (pdf)

II.12. Örkény Úti Általános Iskola törvényességi ellenőrzés 2021 (pdf)

II.12. Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola törvényességi ellenőrzés 2021 (pdf)

II.12. Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola törvényességi ellenőrzés 2021 (pdf)

II.12. Huszár Gál Gimnázium, Általános iskola, Alapfokú művészeti Iskola és Óvoda törvényességi végzés 2021 (pdf)

II.12. Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola törvényességi végzés 2019 (pdf)

II.12. Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola törvényességi végzés 2019 (pdf)

II.12. Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda törvényességi végzés (pdf) – Archív adat 2019

II.12. Bethlen Gábor Gimnázium törvényességi jegyzőkönyv 2018 (pdf)

II.12. II Rákóczi Ferenc Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola törvényességi végzés (pdf)

II.12. Magyar Államkincstár határozat (pdf)

II.12. Mandulafa Óvoda törvényességi végzés (pdf)

II.12. Noé Bárkája törvényességi végzés (pdf)

II.12. Palásti László Általános Iskola és Óvoda törvényességi végzés (pdf)

II.12. Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola törvényességi végzés (pdf)

II.12. ÁSZ jelentés (pdf)

II.12. Bornemisza törvényességi végzés (pdf)

II.12. Huszár Gál törvényességi végzés – Archív adat 2017 (pdf)

II.12. Palásti törvényességi végzés (pdf)

II.12. Sztárai törvényességi végzés (pdf)

II.12. Uzoni törvényességi végzés – Archív adat 2017 (pdf)

A vizsgálatról
szóló jelentés
megismerését
követően
haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

II.13. Hit Gyülekezete szabályzata közérdekű adatok közzétételéről (pdf)

Illetékes szervezeti egység neve: Hit Gyülekezete

Elérhetősége: E-mail: szabo.zoltan@hit.hu ; Telefon: +36-1-432-2700;

Adatvédelmi felelős: Szabó Zoltán

Negyedévente

Az előző állapot
törlendő

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

II.14. 1658_22_1_0_adatszolgaltatoi (xls)

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával.

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

Az aktuális időszakban nincs.

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával.

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

II.17. HGY szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézéséről (pdf)

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával.

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.

A szervezetnek különös és egyedi közzétételi listája nincs.

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újra hasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újra hasznosításáról szóló törvény szerint újra hasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A változásokat
követő 15 napon belül

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A változásokat
követő 15 napon belül

Az előző állapot
törlendő

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A változásokat
követő 15 napon belül

Az előző állapot
törlendő

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A változásokatkövető 15 napon belül

Az előző állapot
törlendő

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése.

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A  változásokat
követő 15 napon belül

Az előző állapot
törlendő

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege.

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A változásokat
követő 15 napon belül

Az előző állapot
törlendő

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely a újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A változásokat
követő 15 napon belül

 

Az előző állapot
törlendő

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat megnevezése

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

III.1. HGY Beszámoló kivonat 2014 (pdf)

III.1. HGY Beszámoló kivonat 2015 (pdf)

III.1. HGY Beszámoló kivonat 2016 (pdf)

III.1. HGY Beszámoló kivonat 2017 (pdf)

III.1. HGY Beszámoló kivonat 2018 (pdf)

III.1. HGY Beszámoló kivonat 2019 (pdf)

III.1. HGY Beszámoló kivonat 2020 (pdf)

III.1. HGY Beszámoló kivonat 2021 (pdf)

III.1. HGY Beszámoló kivonat 2022 (pdf)

III.1. Beszámoló a HGY OFI köznevelési céljaira megállapított 2021 évi költségvetésének végrejatásáról(pdf)

III.1. OFI-2014-költség beszámoló (pdf)

III.1. OFI-2014-költségvetés (pdf)

III.1. OFI-2015-költség beszámoló (pdf)

III.1. OFI-2015-költségvetés (pdf)

III.1. OFI-2016-költség beszámoló (pdf)

III.1. OFI-2016-költségvetés (pdf)

III.1. OFI-2017-költség beszámoló (pdf)

III.1. OFI-2017-költségvetés (pdf)

III.1. OFI-2018-költségvetés (pdf)

III.1. OFI-2018-költség beszámoló (pdf)

III.1. OFI-2019-költségvetés (pdf)

III.1. OFI-2020-költségvetés (pdf)

III.1. OFI-2020-költség beszámoló (pdf)

III.1. OFI-2021-költségvetés (pdf)

III.1. OFI-2019-költség beszámoló (pdf)

III.1. OFI-2022-költségvetés (pdf)

III.1. OFI-2021-költség beszámoló (pdf)

III.1. HGYOFI-2022-költség beszámoló (pdf)

A változásokat
követően azonnal

A közzétételt
követő 10 évig

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és  mértéke összesítve.

Időszak: 2021. IV. negyedév
– A közfeladatot ellátó szervezetnél foglalkoztatottak létszáma: 283 fő
– A közfeladatot ellátó szervezetnél foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 56.944.134 Ft
– A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének rendszeres juttatásai: 0
– A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének költségtérítése: 141.260 Ft
– A közfeladatot ellátó szervezetnél egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája:, bér, megbízási díj, gépkocsi költségtérítés
– A közfeladatot ellátó szervezetnél egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások mértéke összesítve: 56.802.874Ft

Időszak: 2022. I. negyedév
– A közfeladatot ellátó szervezetnél foglalkoztatottak létszáma: 283 fő
– A közfeladatot ellátó szervezetnél foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 48.984.607 Ft-
– A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének rendszeres juttatásai: 55.740-
– A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének költségtérítése: Ft
– A közfeladatot ellátó szervezetnél egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája:, bér, megbízási díj, gépkocsi költségtérítés
– A közfeladatot ellátó szervezetnél egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások mértéke összesítve: 49.557.306 Ft

Időszak: 2022. II. negyedév
– A közfeladatot ellátó szervezetnél foglalkoztatottak létszáma: 288 fő
– A közfeladatot ellátó szervezetnél foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 71.187.407 Ft-
– A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének rendszeres juttatásai: 21.433-
– A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének költségtérítése: Ft
– A közfeladatot ellátó szervezetnél egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája:, bér, megbízási díj, gépkocsi költségtérítés
– A közfeladatot ellátó szervezetnél egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások mértéke összesítve: 48.058.167 Ft

Időszak: 2022. III. negyedév
– A közfeladatot ellátó szervezetnél foglalkoztatottak létszáma: 288 fő
– A közfeladatot ellátó szervezetnél foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 49.828.070 Ft-
– A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének rendszeres juttatásai: 0
– A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének költségtérítése: Ft
– A közfeladatot ellátó szervezetnél egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája:, bér, megbízási díj, gépkocsi költségtérítés
– A közfeladatot ellátó szervezetnél egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások mértéke összesítve: 51.651.383 Ft

Negyedévente

A külön
jogszabályban
meghatározott ideig,
de legalább 1 évig
archívumban
tartásával

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A döntés
meghozatalát követő
hatvanadik napig

A közzétételt
követő 5 évig

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

III.4. Ötmillió forintot elérő vagy meghaladó beszerzések (dic)

A döntés
meghozatalát követő
hatvanadik napig

A közzétételt
követő 5 évig

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

Negyedévente

A külön
jogszabályban
meghatározott ideig, de legalább 1 évig
archívumban
tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

Az aktuális időszakban nincs.

Negyedévente

A külön
jogszabályban
meghatározott ideig,
de legalább 1 évig
archívumban
tartásával

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

III.7. Az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések (doc)

III.7. szerződés (pdf)

Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumban
tartásával

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről).

III.8. közbeszerzési terv 2022 (pdf)

III.8. közbeszerzési terv 2023 (pdf)

Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumban
tartásával