Skip to content →

A KEOP 7.13.0/15 pályázatai konstrukció  keretében a Hit Gyülekezete KEOP-7.13.0-2015-0011 azonosítószámú pályázatban 77.547.324 Ft  támogatásban részesült

A 7.13.0/15 konstrukció a Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: KEOP) „7. Projektelőkészítés” prioritási tengelyhez kapcsolódik. Célja egyrészt a pályázó szervezet vonatkozásában értelmezett épületállományi kataszter létrehozása, továbbá a kataszterben található épületek közül a közfeladat-ellátással foglalkozók, meghatározott szempontrendszer szerinti rangsorolása, és a kiválasztott épületek energiahatékonysági fejlesztéseihez szükséges tervezési, előkészítési feladatok megvalósítása. A fizikai megvalósításra a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor a Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (továbbiakban KEHOP) terhére. Jelen pályázat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretében nevesített KEHOP 5.2.7 „Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” című, a közfeladatot ellátó,
államilag elismert egyházi intézmények fejlesztését célzó, 5 Mrd Ft keretösszegű felhívására benyújtandó beruházási projektek előkészítését is szolgálja.

Az első szakaszban elkészült az egyház ingatlanait tartalmazó kataszter.

A második, koncepcionális fázisban huszonkettő közfeladatot ellátó ingatlan vonatkozásában elkészültek a pályázat által megkövetelt energetikai auditok, tanulmányok valamint az azokat megalapozó felmérési tervek. A huszonkettő közfeladatot ellátó intézményből tíz került kiválasztásra.

A harmadik, tervezési szakaszban a kiválasztott tíz ingatlan vonatkozásában elkészültek a részletes tervek, építési engedélyes tervek, műszaki beavatkozási tervek, kiviteli tervek, megtörtént a szükséges hatósági engedélyek, állásfoglalások megszerzése, továbbá a hatósági engedélyezési dokumentációk tartalmával valamint a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció tartalmával összhangban az egyes épületek teljes bekerülési költségének a véglegesítése, illetve a tervezett állapotra vonatkozó épületenergetikai tanúsítványok, energetikai számítások elkészítése, az energia- és energiaköltség megtakarítások kiszámítása.