Skip to content →

Projekt címe: A Hit Gyülekezete épületeinek energetikai felújítása (KEHOP-5.2.3-16-2016-00008)

„>

Projekt címe: A Hit Gyülekezete épületeinek energetikai felújítása (KEHOP-5.2.3-16-2016-00008)

Támogatási szerződés száma: IKT-2016-106-I1-00020241

Kedvezményezett: Hit Gyülekezete

A Hit Gyülekezete fenti azonosítószámú pályázata a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) KEHOP-5.2.3 „Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” tárgyú a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretből 160.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Projekt két helyszínen valósul meg, kezdő időpontja: 2016.11.21 záró időpontja: 2017.12.31.

A korszerűsítés célja elsősorban energetikai szempontból fontos: a megújuló energiahasználat növelése. Az Európai Parlament és Tanács 2012/27/EU irányelve ugyanis előírja az uniós tagállamok számára, hogy 2014–2020 között végsőenergia-fogyasztásuk legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-megtakarítást kell elérniük évente a 2013. január 1-jét megelőző három év átlagában.. A pályázatban szereplő épületek haszálatának napi tapasztalatai és fenntartási költségei bebizonyították, hogy a nevezett épületek energetikai mutatói jelentősen javíthatók, továbbá jelentősen csökkenthető az épületek primer energiafogyasztása, így energiaköltsége és károsanyag-kibocsátása is. Az épületek amortizációja is lassítható.

Az egyház mint nonprofit szervezet számára fontos szempont a hívők adományaival és a költségvetési támogatásokkal való felelős gazdálkodás a fenntartásában működő intézményekben is. Ennek egyik fontos eleme az energiafelhasználás hatékonyságának folyamatos javítása. Ebben a projektben a nevezett intézmények energiafelhasználásának korszerűsítését célzó beruházásokkal az egyház e felelős gazdálkodás irányába tesz újabb lépéseket.

Az elnyert támogatásból a következő fejlesztések, korszerűsítések fognak megvalósulni: nyílászárócsere, épületgépészeti korszerűsítések,  világítás korszerűsítése, hálózatra csatlakoztatott napelemes rendszer, utólagos külső oldali hőszigetelés, hőszivattyús hőtermelő berendezések telepítése .

A fejlesztéseknek köszönhetően az épületek energetikai mutatói jelentősen javulnak majd. A beruházás eredményeként jelentősen csökkent az épületek primer energiafogyasztása, így energiaköltsége és károsanyag-kibocsátása is.